Parama

Lietuvių Opera yra nepelno siekianti organizacija. Visi renginiai statomi lėšomis surinktomis iš gerbiamų mecenatų ir operą remiančių lietuviškų organizacijų.

Aukas Lietuvių Operai galima nurašyti nuo pajamų mokesčio.
Federalinis Tax ID Nr. 36-2935678.
Čekį rašyti: Lithuanian Opera, Co., Inc

Zelle: operalt@gmail.com


As you prepare to make your contribution, please keep in mind how much of a difference your gift will make to the very existence of the Lithuanian Opera.

Contributions are tax deductable. Federal Tax ID #36-2935678.
Please make your checks payable to:
Lithuanian Opera Co., Inc.

Zelle: operalt@gmail.com

© 2018 Lithuanian Opera, Co., Inc. All rights reserved.