PAREMKITE Lietuvių operą Čikagoje

 

Lietuvių Opera yra nepelno siekianti organizacija. Visi renginiai statomi lėšomis surinktomis iš gerbiamų mecenatų ir operą remiančių lietuviškų organizacijų. Širdingai dekojame!

 

Aukas Lietuvių Operai galima nurašyti nuo pajamų mokesčio.
Federalinis Tax ID Nr. 36-2935678.
Čekį rašyti: Lithuanian Opera, Co., Inc
Zelle: operalt@gmail.com

BANKO PAVEDIMAS

PAYPAL

Mus remia

 

HALL VIEW Lecture Halls

 

STAY INFO Others Facilities

 

Transportation

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamic

Accommodation

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamic

Healthy Food

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamic

REACH US Get Direction to the Event Hall