DATE: February 10, 2019
TIME: 3:00 pm
LOCATION: 13300 S La Grange Rd, Orland Park, IL
Tikras Lietuviškas Miuziklas – ŠNEKUČIAI February 10, 2019

Per Lietuvą ir visas išeivijos bendruomėnes nuvilnijo Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 100-mečiui skirtų renginių banga.

Čikagos lietuviai šiuos metus pasitiko su nuostabiu “Lietuviais esame mes gimę” koncertu. Kviečiame šiuos Lietuvai įpatingus metus užbaigti su pačiu lietuviškiausiu miuziklu “Šnekučiai”.

Ryškūs XX amžiaus pradžios liaudiški personažai, alsuojanti etnografinė kaimo dvasia, į aukštą skrydį nukreiptas paprasto kaimo žmogaus žvilgsnis – sumeistrauti svajonių paukštį. Taip pat ir meilė tėvynei Lietuvai – čia nešamos tuomet draudžiamos lietuviškos knygos – visa tai atsispindi miuzikle. Pastangos išlaikyti lietuvių kalbą yra aktualu ir šiandienos žmogui, ypatingai išeivijai.

Šiam projektui įgyvendinti, savo pajėgas sujungė Tautinių šokių grupė “Suktinis”, Lietuvių Opera Čikagoje ir solistai gyvenantys Čikagoje ir Lietuvoje.

Kviečiame organizacijas ir individualius asmenis tapti šio projekto rėmėjais.
Paaukojusiems $300 ir daugiau skirsime 2 V.I.P. bilietus į premjerą. Paaukojusiems $200 skirsime 1 V.I.P. bilietą į premjerą.

Aukas galima nurašyti nuo pajamų mokesčio. Federalinis Tax ID Nr. 36-3625439. Čekį rašyti: Lithuanian-American Community Chi Chpt.
Siųsti adresu: 738 S. Villa Ave., Villa Park, IL 60181.

Visi rėmėjai bus įrašyti miuziklo leidinyje.

Yra puiki proga reklamuotis ar įdėti sveikinimą šio miuziklo programėlėje. Puslapio kaina – $120.00, pusė – $60.00, ketvirtis – $30.00.

Užsakymus siųskite adresu: egiedre@yahoo.com iki sausio 30 dienos, 2019m.

© 2018 Lithuanian Opera, Co., Inc. All rights reserved.