DATE: November 11, 2017
TIME: 7:00 pm
LOCATION: Pasaulio Lietuvių Centras, 14911 127th St. Lemont, IL
Pakelkim mes taurę linksmybės! November 11, 2017

11/11 – MAGIŠKAS SKAIČIUS!!!

11:11 yra mūsų angelo sargo Žemėje raginimas sugalvoti norą. Šviesos nešėjus arba angelus Žemėje taip raginama imtis veikti.
Kai pamatote skaičius 11:11 – tai yra kvietimas imtis šviesos nešėjo darbo, kai iš aukščiau atveriamas teigiamos energijos šaltinis, iš kurio galėsite semti, imdamiesi veiklos.
Kontroliuokite mintis, šiuo metu galvokite apie gerus dalykus, neįsileiskite į save jokių baimių, baugščias mintis vykite nuo savęs kuo toliau.
Anot majų kalendoriaus, vienetų seka žymi pirmąjį naująją amžių, kuriame bus žadinamas mūsų sąmoningumas.

1111 – tai energijos tėkmė. Rodo jos didėjimą, gausėjimą, nesvarbu, kokiame lygmenyje būtumėte tuo metu. Vandens, pinigų, sekso, proto ir kitokios energijos tėkmė…

Na, o jei rimtai, tai lapkričio 11d., šeštadienį, 7 val. vakaro, PLC Lemonte –
Lietuvių Operos Čikagoje lėšų telkimo vajus – muzikinis vakaras-pokylis!!!

Koncertą atliks Operos solistai, Grupė ”Sandalai”, Lietuvių Operos choras.
Po koncerto – vakarienė, kurioje skanausime šaltus, karštus, saldžius, gardžius patiekalus!
Gaivinsimės ne tik kūną, bet ir sielą šildančiais gėrimais!
Bus loterija, prizai, siuprizai ir šokiai!!!


Kaina: $55. Vaikams iki 12 metų – $25.
Vietas galite užsisakyti tel.: 630-247-4422.

© 2018 Lithuanian Opera, Co., Inc. All rights reserved.